Logotyp Pracownia Psychologiczna

„Nikt nie może nawiązać więzi z innym człowiekiem jeśli wcześniej nie nawiązał jej z samym sobą”
– C.G. Jung

O terapii

Psychoterapia jest formą specjalistycznej pomocy skierowaną do osób z różnego typu zaburzeniami, znajdujących się w kryzysie lub po prostu chcących lepiej zrozumieć siebie.

To spotkanie dwóch osób, niespecyficzna rozmowa i relacja znacznie różniąca się od tej w potocznym rozumieniu tzw. przyjacielskiej pogawędki.

Terapeuta to osoba wykwalifikowana, która wykorzystuje różne narzędzia i techniki pracy, aby jak najskuteczniej podejść do problemu klienta pamiętając o jego indywidualności. Jest to bardzo osobiste doświadczenie dla klienta oparte  na szczególnej więzi z terapeutą stanowiącej bardzo ważny czynnik w procesie zdrowienia. Terapia jest wspólną pracą zarówno terapeuty jak i klienta.

Form terapii jest wiele, mi szczególnie bliskie są Terapia Poznawczo-Behawioralna oraz Terapia Schematu.

Terapia Poznawczo-Behawioralna

zakłada, że nasze emocje, zachowanie i odczucia z ciała uwarunkowane są tym jak interpretujemy rzeczywistość czyli jak myślimy sobie o różnych zjawiskach. Sposób myślenia jest z kolei związany często z różnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa, dlatego też nie wystarczy pomyśleć sobie, że od dziś będę myśleć pozytywnie i wszystkie problemy znikną.

Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane zjawisko związane ze schematami myślenia o sobie, o innych, zawierające liczne zniekształcenia, które w procesie terapii są minimalizowane. Osoba uczy się racjonalnego myślenia, popartego dowodami.

Terapia Schematu

integruje różne podejścia, wykracza poza czasowe ramy trwania terapii np. terapii poznawczo-behawioralnej, gdyż może trwać nawet ponad 3 lata, skierowana jest przede wszystkim do osób zmagających się z zaburzeniami osobowości typu bordeline czy narcystycznym, często praca opiera się na powrocie do dzieciństwa, stosuje się szereg technik wyobrażeniowych czy pracę z krzesłami.

Ponieważ zaburzenia osobowości są chronicznymi problemami z jakimi zmagają się osoby, terapia schematu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na techniki, które będą w stanie podjąć takie wyzwanie.

Oferta

Formy spotkań

 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa
 • warsztaty/szkolenia

Z kim pracuję

 • Dzieci
 • Młodzież
 • Dorośli
 • Pary

Obszary pracy

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia z myślami i czynnościami natrętnymi, zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zdiagnozowane zaburzenia osobowości
 • kryzysy życiowe, rodzinne, zawodowe
 • zaniżona samoocena, nieśmiałość, złość
 • inne

Dorota Kamińska Pracownia Psychologiczna

+48 791 893 850
kaminskapsycholog@gmail.com
Żyrardów, ul. Kościuszki 13 lok 5b

Copyright 2020