digital-art-398342_1280

JAK PIELĘGNOWAĆ ZWIĄZEK

Posted on Posted in artykuły

Święty Paweł w liście do Koryntian określa miłość jako najwyższą cnotę, jako uczucie bez którego nic nie ma sensu, jako stan który nie przemija. Przedstawia miłość jako cierpliwą, łaskawą, taką która nie zazdrości, nie dopuszcza się bezwstydu, nie pamięta złego, wszystko znosi i we wszystkim pokłada nadzieję. Jednak zejdźmy na ziemię, zostawmy literaturę i przyjrzyjmy […]

couple-1343952_1920

SZTUKA KOMUNIKACJI

Posted on Posted in artykuły

Jak gadać żeby się dogadać. Sztuka komunikowania się. O komunikacji interpersonalnej mówimy najczęściej na dwa sposoby jako o komunikacji werbalnej czyli tej wyrażanej za pomocą słów i niewerbalnej tzn. wyrażanej za pomocą mowy ciała, na którą składają się gesty, mimika twarzy, postawa ciała, kontakt wzrokowy etc. Jak prowadzić rozmowę, aby nie mieć takiego poczucia o […]