Specjaliści

Dorota Kamińska

Psycholog Psycho-terapeuta Dorosłych I Młodzieży

Marcelina Sieczka

Psycholog Dzieci I Młodzieży

Hubert Szczepaniak

Psycholog Psychotera-peuta Uzależnień i współuzależ-nienia

Robert Śliwa

Lekarz, Specjalista Medycyny Pracy

Jakub Zaręba

Lekarz Medycyny Leczenie Zaburzeń Psychicznych

"JESTEŚ JEDYNĄ OSOBĄ NA ŚWIECIE, KTÓRA MOŻE WYKORZYSTAĆ TWÓJ POTENCJAŁ" - ZIG ZIGLAR