emp3

Marcelina Sieczka

MarcelinaTytuł magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie; specjalizacja- Psychologia Kliniczna. Od momentu uzyskania magistra psychologii stale poszerza swój warsztat pracy oraz doskonali umiejętności związane z pracą z dzieckiem.

Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania, Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz  Edukację  i rehabilitację  osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie.

Brała udział w szkoleniach (Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń., Samouszkadzanie i zachowania autodestruktywne u młodzieży, Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, Praca z dzieckiem z ADHD).

Pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkołach i przedszkolach, prowadziła m.in. warsztaty z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Prowadziła zajęcia z podstaw psychologii i socjologii w Policealnej Szkole Medycznej dla młodzieży przy Collegium Masoviense. Obecnie pracuje jako psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz w Fundacji Plebania w Mszczonowie.