Hubert Szczepaniak

Posted on Posted in emp2

hubertPsycholog, ukończył studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na specjalności psychologia kliniczna (moduły specjalizacyjne z psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości, oraz psychologicznej diagnozy klinicznej). Ukończył Studia Podyplomowe  z Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr certyfikatu 1538).

Na co dzień pracuje jako terapeuta w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Zarówno w czasie studiów jak i po ich zakończeniu stale poszerza swoją wiedzę odbywając liczne szkolenia, oraz staże (min. w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Psychiatrycznym, oraz Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień).

Prezes Stowarzyszenia Pedagogiczno-Psychologicznego „Vademecum” na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, członek stowarzyszenia „INTRA” oraz „Wspólnota Żyrardowa”. Autor oraz realizator wielu projektów na rzecz dzieci i młodzieży.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. diagnozą, konsultacjami i leczeniem uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i zakupów). Pracuje z dorosłymi i młodzieżą z podwójna diagnozą. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, DDD oraz z osobami doświadczającymi różnych form przemocy.