Dorota Kamińska

Posted on Posted in emp1

dorota 1Psycholog, certyfikowana  psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Czteroletnie Studia Podyplomowe w Szkole Psychoterapii Centrum CBT Cognitive Behavioral Therapy. Ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Ponadto odbyła liczne staże, szkolenia pozwalające doskonalić warsztat  /m.in. staż na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie czy w Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrii, szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń psychicznych oraz zburzeń zachowania etc. /

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej, prowadzi także szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, trening kompetencji rodzicielskich, autoprezentacja i wiele innych).

Przez kilka lat związana była zawodowo z Oddziałem Medycyny Paliatywnej, pracując z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi. Część doświadczeń z tej pracy głównie dotyczące depresji z jaką borykają się osoby chore opisała na łamach czasopisma Terapia Poznawczo -Behawioralna nr 2/2014.

Od kilku lat jest pracownikiem w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.Stale stara się podnosić  kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, konferencjach etc. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego pisząc artykuły do Express SM.