Marcelina Sieczka

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie; specjalizacja- Psychologia Kliniczna. Od momentu uzyskania magistra psychologii stale poszerza swój warsztat pracy oraz doskonali umiejętności związane z pracą z dzieckiem. Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania, Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz  Edukację  i rehabilitację  osób […]